QUATREC projekts

QUATREC - Kvalifikāciju salīdzināšana uzticamai atzīšanai 


Projekta numurs: 595635-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA3-NARIC

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 1. marts – 2020. gada 29. februāris

Erasmus + programmas, K3 aktivitātes:„Atbalsts politikas reformai” ietvaros Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas ENIC/NARIC īsteno projektu. 

Mērķis: Sekmēt mācīšanās rezultātu izmantošanu diplomatzīšanā, lai uzlabotu atzīšanas praksi saskaņā ar esošajām un jaunajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām.

Uzdevums: Veikt kvalifikāciju un to mācīšanās rezultātu horizontālo salīdzināšanu un meklēt, vai viena līmeņa kvalifikācijas mācīšanās rezultāti ir būtiski atšķirīgi un vai kvalifikācijas ir salīdzināmas. 

Projekta aktivitātes:
  • Informācijas vākšana un apkopošana par valsts augstākās izglītības sistēmām, nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūrām, konkrētu bakalaura un maģistra līmeņa kvalifikāciju, atzīšanas praksēm.
  • Salīdzinošā pētījuma metodoloģijas izstrāde.
  • Diskusijas par kvalifikāciju horizontālā salīdzinājuma rezultātiem un to salīdzināšanu – līdzībām un atšķirībām.
  • Priekšlikumu sagatavošana par kvalifikācijas sistēmu efektīvu izmantošanu un mācīšanās rezultātu atzīšanu.
  • Rezultātu izplatīšana, izmantojot projekta partneru mājaslapas, starptautisko konferenci un ENIC/NARIC sanāksmes.
Projekta partneri:
  • Akadēmiskās informācijas centrs (koordinators), Latvija
  • UK NARIC centrs, Apvienotā Karaliste
  • Nacionālais informācijas un dokumentācijas centrs (NACID) – Bulgārijas ENIC/NARIC centrs, Bulgārija
  • Arhimēda fonds – Igaunijas ENIC/NARIC, Igaunija 
  • Nacionālais akadēmiskās atzīšanas un mobilitātes informācijas centrs (ARMENIC), Armēnija 

QUATREC rezultāti


Projekta ietvaros izstrādāts salīdzinošā pētījuma ziņojums Comparing qualifications for reliable recognition

 

Materiāli no starptautiskās konferences „Kvalifikāciju salīdzināšana uzticamai atzīšanani”, kas norisinājās 2020. gada 20. februārī, pieejami šeit