Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
TWINNING BiH projekts

Twinning BiH „Institucionālās kapacitātes stiprināšana kvalifikāciju atzīšanai augstākajā izglītībā”


Projekta numurs: BA 16 IPA OT 01 18

Projekta īstenošanas periods: 2018.gada 5. septembris – 2019.gada 6. decembris

Mērķis: 

  • Uzlabot studentu, akadēmiskā personāla un darbaspēka mobilitāti Bosnijā un Hercegovinā, pilnveidojot ārvalstu augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanu saskaņā ar Lisabonas atzīšanas konvenciju (LAK) un tās papilddokumentiem.
  • Uzlabot un attīstīt cilvēkresursus un institucionālās spējas ārvalstu augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanai Bosnijā un Hercegovinā.

Uzdevumi: 

  • Veicināt atzīšanas sistēmas uzlabošanu augstākās izglītības iestādēs un nodarbinātības sektorā.  
  • Veicināt ārvalstu kvalifikāciju atzīšanas procedūru izstrādi saskaņā ar LAK.
  • Veicināt spēju veidošanu par ārvalstu kvalifikāciju un ārvalstīs apgūtu studiju periodu atzīšanu turpmākai izglītībai un nodarbinātībai.

Projekta partneri:
  • Zinātnes un izglītības ministrija (koordinators) – Horvātija
  • Informācijas un kvalifikāciju atzīšanas centrs augstākajā izglītībā – Bosnija un Hercegovina
  • Akadēmiskās informācijas centrs – Latvja
  • Starptautiskais pedagoģisko studiju centrs (CIEP) – Francija