Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
TWINNING AZE projekts

Twinning AZE „Atbalsts Azerbaidžānas augstākās izglītības sistēmas stiprināšanai”


Projekta numurs: AZ/14/ENI/OT/01/17 (AZ/49)

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 13. aprīlis – 2020. gada 12. jūlijs

Galvenais projekta mērķis ir stiprināt Azerbaidžānas augstākās izglītības sistēmu, saskaņojot to ar kompetencēs balstītu pieeju izglītībai.

Projekta mērķis ir paplašināt Izglītības ministrijas, augstākās izglītības iestāžu un Akreditācijas un nostrifikācijas biroja institucionālo kapacitāti, lai varētu turpināt ieviest Eiropas augstākās izglītības telpas principus, mehānismus un instrumentus, kā arī pārliecināties par to konsekventu īstenošanu un piemērošanu, tādejādi atbalstot pāreju uz studentu centrētu sistēmu un uz mācīšanās rezultātiem balstītu pieeju.

Projekta uzdevumi: 

  • Atbalstīt turpmāku Azerbaidžānas augstākās izglītības integrāciju Eiropas augstākās izglītības telpā.
  • Stiprināt kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai padarītu Azerbaidžānas augstāko izglītību redzamāku un konkurētspējīgāku.
  • Veicināt kompetencēs balstītu un studentu centrētu pieeju mācību procesā.
  • Veicināt normatīvā ietvara pārskatīšanu, tostarp labās prakses par kvalifikāciju atzīšanu izplatīšanu. 
Projekta partneri:
  • Izglītības ministrija – Azerbaidžāna
  • Starptautiskais pedagoģisko studiju centrs (CIEP) (koordinators) – Francija
  • Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) – Latvija
  • Eiropas Sociālo fondu aģentūra (ESFA) – Lietuva 
  • Izpētes un augstākās izglītības novērošanas un analīzes centrs (MOSTA) – Lietuva 
  • Izglītības un zinātnes ministrija – Lietuva

 

Plašāka informācija:

Twinning projekta Facebook lapa

Twinning projekta Twitter konts

Twinning projekta mājaslapa