Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Preses relīze


TWINNING PROJEKTS „ATBALSTS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS STIPRINĀŠANAI” 
TWINNING kontrakta Nr. ENI/2018/395-401Preses relīze 


Azerbaidžānas Republikas Izglītības ministrija un Eiropas Savienības finansētā Twinning projekta pārstāvji organizēja projekta „Atbalsts augstākās izglītības sistēmas stiprināšanai” uzsākšanas sanāksmi, kas notika viesnīcā Four Seasons Hotel, Baku 2018.gada 25. septembrī.  

Projekta uzsākšanas sanāksmes mērķis bija informēt vietējās augstākās izglītības iestādes, citas ieinteresētās puses un sabiedrību kopumā par projekta mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem. Projekts tiks īstenots nākamo divu gadu laikā par Eiropas Savienības līdzekļiem. 

Azerbaidžānas Izglītības ministrs Džeihans Bairamovs (Jeihans Bayramov) sanāksmes atklāšanas runā sacīja, ka Azerbaidžānā tiek uzsvērta izglītības nozīme cilvēkkapitāla attīstībā un nepārtrauktu pasākumu īstenošanu, lai šos mērķus sasniegtu, ņemot vērā pašreizējās tendences un izaicinājumus izglītības jomā visā pasaulē. 

„Nesen Azerbaidžāna ir guvusi lielus panākumus, ieviešot jaunas pieejas un metodes, augsti kvalificētu darbinieku apmācībā, paaugstinot augstākās izglītības iestāžu autonomiju, uzlabojot studentu uzņemšanas noteikumus, izveidojot konkurētspējīgu stipendiju sistēmu, nodibinot augstskolu kvalitātes nodrošināšanas centrus, uzlabojot karjeras centru darbību, kas veicina studentu nodarbinātību un pētniecības rezultātu efektivitātes paaugstināšana augstskolās”, teica J. Bairamovs. 

Pēc tam ES sadarbības delegācijas vadītāja Aleksandra Nerisanu (Alexandra Nerisanu), Sadarbības un kultūras lietu padomnieks Francijas vēstniecībā Baku Džohans Sčiterers (Johan Schitterer), Lietuvas vēstnieks Azerbaidžānā Valdas Lastauskas un Latvijas vēstnieks Azerbaidžānā Juris Maklakovs, apsprieda sadarbību ar Azerbaidžānu izglītības jomā un atbalstu, kādu ir paredzēts sniegt Azerbaidžānas izglītības sistēmai ar projekta palīdzību.  

Projekta uzsākšanas sanāksmi apmeklēja apmēram 90 dalībnieku – projekta ieviešanas partnerorganizāciju, vietējo ministriju pārstāvji, augstākās izglītības iestāžu rektori un prorektori, publiskā un privātā sektora lielāko uzņēmumu un Azerbaidžānas studentu apvienības pārstāvji. 

Projekta, kuru īsteno Francijas, Lietuvas un Latvijas valstu iestāžu konsorcijs, kā arī Azerbaidžānas Republikas Izglītības ministrija, galvenais mērķis ir tālāk attīstīt Azerbaidžānas augstākās izglītības sistēmu, saskaņojot to ar kompetencēs balstītu pieeju izglītībai. 

Projekta uzsākšanas sanāksme tika plaši pārraidīta vietējos televīzijas kanālos.