Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
2015

Latvijas izglītības kvalifikāciju informācijas sistēmas izveide

Identifikācijas Nr. AIC 2015/20

Paziņojums ievietots: 28.09.2015.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Latvijas izglītības kvalifikāciju informācijas sistēmas izveide

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: līdz EUR 41 999,99

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 9. oktobris, pulksten 12:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 28.09.2015.


Iepirkuma dokumentācija:


Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2015/20 „Latvijas izglītības kvalifikāciju informācijas sistēmas izveide” komisija š.g. 12. oktobrī izskatīja un novērtēja saņemto piedāvājumu no viena pretendenta.

Iepirkuma komisija nolēma, ka līgums slēdzams ar SIA „Turn.lv”. Līguma kopējā summa ir EUR 41 999,00 bez PVN.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājas lapā publicēts 13.10.2015.

Paziņojums par noslēgto līgumu IUB mājas lapā publicēts 16.10.2015.Latvijas izglītības kvalifikāciju informācijas sistēmas izveide

Identifikācijas Nr. AIC 2015/19

Paziņojums ievietots: 7.09.2015.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Latvijas izglītības kvalifikāciju informācijas sistēmas izveide

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: līdz EUR 41 999,99

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 18. septembris, pulksten 12:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 7.09.2015.


Iepirkuma dokumentācija:


Jautājumi un atbildes:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2015/19 „Latvijas izglītības kvalifikāciju informācijas sistēmas izveide” komisija š.g. 21. septembra sēdē konstatēja, ka nav iesniegts neviens piedāvājums, tādēļ nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru.AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Identifikācijas Nr. AIC 2015/18

Paziņojums ievietots: 15.07.2015.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Apdrošināšanas prēmija vienai personai: līdz EUR 426,86

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 27. jūlijs, pulksten 12:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 15.07.2015.


Iepirkuma dokumentācija:

 • Iepirkuma nolikums
 • 1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
 • 2. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts
 • 3. pielikums – Tehniskā specifikācija
 • 4. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa
 • 5. pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2015/18 „AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” komisija š.g. 27. jūlijā izskatīja un novērtēja saņemto piedāvājumu no viena pretendenta.

Iepirkumu komisija nolēma, ka līgums slēdzams ar AAS „BALTA”. Līguma kopējā summa ir EUR 8018,00 (astoņi tūkstoši astoņpadsmit euro 00 centi), t.i., par 19 (deviņpadsmit) AIC darbinieku apdrošināšanas polisēm.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājas lapā publicēts 27.07.2015.

Paziņojums par noslēgto līgumu IUB mājas lapā publicēts 31.07.2015.Mēbeļu piegāde un uzstādīšana AIC biroja telpās

Identifikācijas Nr. AIC 2015/17

Paziņojums ievietots: 26.05.2015.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16 (3.stāvs), Rīga LV-1010 (no 1. jūnija)

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu piegāde un uzstādīšana AIC biroja telpās

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: 13 500,00 EUR (bez PVN)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 8. jūnijs, pulksten 12:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 26.05.2015.


Iepirkuma dokumentācija:

 • Iepirkuma nolikums
 • 1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
 • 2. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts
 • 3. pielikums – Tehniskā specifikācija
 • 4. pielikums – Finanšu piedāvājuma forma
 • 5. pielikums – Iepirkuma Līguma projekts

Jautājumi un atbildes:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2015/17 „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana AIC biroja telpās” komisija š.g. 8. jūnijā izskatīja un novērtēja saņemtos piedāvājumus no četriem pretendentiem.

Iepirkumu komisija iepirkumā „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana AIC biroja telpās” (Nr. AIC 2015/17) secināja, ka piedāvājums ar viszemāko cenu ir SIA „Vitrum iekārta LV”, ar kuru līgums slēdzams par kopējo iesniegto līgumcenu EUR 9581,00 (bez PVN).

Paziņojums par rezultātiem AIC mājas lapā publicēts 11.06.2015.Datortehnikas, tās perifērijas ierīču, programmatūras un tās palīdzības sistēmu piegāde AIC vajadzībām

Identifikācijas Nr. AIC 2015/16

Paziņojums ievietots: 14.05.2015.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Smilšu iela 2, 4.stāvs, Rīga LV-1050

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Datortehnikas, tās perifērijas ierīču, programmatūras un tās palīdzības sistēmu piegāde AIC vajadzībām

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: 13 500,00 EUR (bez PVN)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 26. maijs, pulksten 12:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 14.05.2015.


Iepirkuma dokumentācija:

 • Iepirkuma nolikums
 • 1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
 • 2. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts
 • 3. pielikums – Tehniskā specifikācija
 • 4. pielikums – Finanšu piedāvājuma forma
 • 5. pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2015/16 „Datortehnikas, tās perifērijas ierīču, programmatūras un tās palīdzības sistēmu piegāde AIC vajadzībām” komisija š.g. 26. maijā izskatīja un novērtēja saņemto piedāvājumu no viena pretendenta.

Iepirkumu komisija iepirkumā „Datortehnikas, tās perifērijas ierīču, programmatūras un tās palīdzības sistēmu piegāde AIC vajadzībām” (Nr. AIC 2015/16) secināja, ka piedāvājums ar viszemāko cenu ir A/S „CAPITAL”, ar kuru līgums slēdzams par kopējo iesniegto līgumcenu EUR 11 169,19 (bez PVN).

Paziņojums par rezultātiem AIC mājas lapā publicēts 26.05.2015.
Situācijas izpēte un specifikācijas sagatavošana Latvijas nacionālās kvalifikāciju datu bāzes izveidei

Identifikācijas Nr. AIC 2015/15

Paziņojums ievietots: 8.04.2015.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Smilšu iela 2, 4.stāvs, Rīga LV-1050

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006

Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Situācijas izpēte un specifikācijas sagatavošana Latvijas nacionālās kvalifikāciju datu bāzes izveidei

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: 15 000,00 EUR (bez PVN)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 22. aprīlis, pulksten 12:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 8.04.2015.


Iepirkuma dokumentācija:


Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2015/15 „Situācijas izpēte un specifikācijas sagatavošana Latvijas nacionālās kvalifikāciju datu bāzes izveidei” komisija š.g. 23. aprīlī izskatīja un novērtēja saņemtos piedāvājumus no četriem pretendentiem.

Iepirkumu komisija iepirkumā „Situācijas izpēte un specifikācijas sagatavošana Latvijas nacionālās kvalifikāciju datu bāzes izveidei” (Nr. AIC 2015/15) secināja, ka piedāvājums ar viszemāko cenu ir SIA „Pricewaterhouse Coopers”, ar kuru līgums slēdzams par kopējo iesniegto līgumcenu EUR 8945,00 (bez PVN).

Paziņojums par rezultātiem AIC mājas lapā publicēts 24.04.2015.

Paziņojums par noslēgto līgumu IUB mājas lapā publicēts 6.05.2015.


Iespieddarbu izgatavošana un piegāde

Identifikācijas Nr. AIC 2015/14

Paziņojums ievietots: 23.02.2015.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Smilšu iela 2, 4.stāvs, Rīga LV-1050

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Iespieddarbu izgatavošana un piegāde

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: līdz 41 999,99 EUR (bez PVN)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 9. marts, pulksten 12:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 23.02.2015.


Iepirkuma dokumentācija:

 • Iepirkuma nolikums
 • 1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
 • 2. pielikums – Informācija par Pretendenta pieredzi līdzīgu pakalpojumu sniegšanā
 • 3. pielikums – Tehniskā specifikācijas minimālās prasības (veidlapa)
 • 4. pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts


Jautājumi un atbildes:


Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2015/14 „Iespieddarbu izgatavošana un piegāde” komisija š.g. 24. martā izskatīja un novērtēja saņemtos piedāvājumus no astoņiem pretendentiem: SIA „Veiters korporācija" ,SIA „Talsu tipogrāfija”, SIA „Dobums”, SIA „Valmieras tipogrāfija LAPA”, SIA „E Forma”, SIA „Ulma”, AS „Lanateks” un SIA „Green Print”.

Iepirkumu komisija nolēma iepirkumā „Iespieddarbu izgatavošana un piegāde” (Nr. AIC 2015/14) ar kopējo līgumcenu EUR 41 999,99 slēgt vispārīgo vienošanos ar:

 • SIA „Veiters korporācija"
 • SIA „Talsu tipogrāfija”
 • SIA „Dobums”
 • SIA „Valmieras tipogrāfija LAPA”
 • SIA „E Forma”
 • SIA „Ulma”
 • SIA „Green Print”


Paziņojums par noslēgto vispārīgo vienošanos IUB mājas lapā publicēts: 13.04.2015.


Nodibinājuma „Akadēmiskās informācijas centrs” Iepirkuma komisija 2015.gada  4.decembra sēdē nolēma:
izslēgt SIA „E Forma” pamatojoties uz vispārīgo vienošanos „Par iespieddarbu izgatavošanu un piegādi”  Nr. 03/2015-01 punktu 4.3. “Pretendents tiek izslēgts no Vispārīgas vienošanās, ja pēc uzaicinājuma un finanšu piedāvājuma izsūtīšanas Pretendents divas reizes pēc kārtas neatsaucas uz uzaicinājumu un neiesniedz savu piedāvājumu.”