Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika




Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Akadēmiskās informācijas centra organizēto un veikto personas datu apstrādi, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Akadēmiskās informācijas centrs (Reģ.Nr. LV40003239385, juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, biroja adrese: Dzirnavu iela 16/k2, Rīga, LV-1010).

Akadēmiskās informācijas centrs apstrādās personas datus normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai un citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Personas dati tiks apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā. Tie būs adekvāti, atbilstīgi un ietvers tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos, ievērojot proporcionalitātes principu.

Personas dati tiks apstrādāti un glabāti līdz noteiktā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu glabāšanu, pēc glabāšanas termiņa beigām, dati tiks dzēsti.

Akadēmiskās informācijas centra tīmekļa vietnē (www.aic.lv) tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu datu apstrādei, Akadēmiskās informācijas centrs izvērtēs un, ja personas dati nebūs nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Persona ir informēta, ka Akadēmiskās informācijas centra rīkotajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Dati tiks izmantoti, lai informētu sabiedrību par pasākumu norisi. Ja persona nevēlas, ka viņu fotografē vai filmē, par to iepriekš jāinformē pasākuma rīkotājs.

Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādes politiku, ziņojiet par to Akadēmiskās informācijas centram uz e-pastu aic@aic.lv, kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta.

Personai ir tiesības iesniegt sūdzības par Akadēmiskās informācijas centrā veikto personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai, ja datu subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Akadēmiskās informācijas centrs ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā paziņojumā, publicējot tā aktuālo versiju Akadēmiskās informācijas centra tīmekļa vietnē.