Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
ACEPT projekts

ACEPT: Erasmus + Programma, KA3 aktivitāte: "Atbalsts politikas reformai"


Kredītpunktu piešķiršana Eiropas profesionālās izglītības programmām - ACEPT (Allocating Credit to European Professional Training Programmes - ACEPT)

Projekta numurs: 595633-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA3-NARIC

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 1. marts - 2020. gada 29. februāris

Mērķis: Atzīšanas nodrošināšana profesionālajām studiju programmām un kredītpunktu piešķiršana, lai atvieglotu piekļuvi un virzību uz akadēmisko augstāko izglītību.

Uzdevumi:  

 • NARIC centru kompetenču paaugstināšana profesionālo kvalifikāciju novērtēšanā, nodrošinot iekļaujošāku atzīšanas sistēmu.
 • Izstrādāt saskaņotu pieeju profesionālo studiju programmu formulēšanai un iegūto kvalifikāciju atzīšanai, izmantojot praktisku metodoloģiju.
 • Atvieglot atzīšanu iedzīvotājiem, pamatojoties uz profesionālo pieredzi un/vai eksāmeniem, informējot par atbilstošiem iestāšanās un tālākām iespējām. 
Projekta aktivitātes:
 • Dažādu struktūru/studiju veidu identificēšana profesionālajās studiju programmās un pašreizējā statusa noteikšana atzīšanas kontekstā.
 • Apsveramo faktoru identificēšana profesionālo studiju programmu novērtēšanā.;
 • ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) kredītpunktu piešķiršanas instrumenta izstrāde.
Projekta partneri:
 • UK NARIC (koordinators) - Apvienotā Karaliste
 • Nuffic - Nīderlande
 • Maltas Kvalifikāciju atzīšanas informācijas centrs (MQRIC) - Malta
 • Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) - Latvija
 • Zinātnes un augstākās izglītības aģentūra (ASHE) - Horvātija