28.09.2018.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Komunikācijas stratēģija 2018. - 2020. gadam

ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir izstrādāta Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (turpmāk – AIKA) Komunikācijas stratēģiju 2018. - 2020. gadam.

Viens no AIKA stratēģiskajiem mērķiem ir attīstīt starptautisko sadarbību un konkurētspēju, iesaistoties augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas politikas veidošanas procesos, kvalitātes novērtēšanas un pilnveides veicināšanā.

Komunikācijas stratēģija sniedz pamatotu un profesionālu informāciju par to, ar kādiem komunikācijas līdzekļiem uzrunāt katru mērķauditoriju, lai sasniegtu AIKA mērķus, kā arī veidotu tās atpazīstamību sabiedrībā gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

AIKA jau ir uzsākusi darbu pie Komunikācijas stratēģijas īstenošanas.

Komunikācijas stratēģija ir pieejama šeit.


28.09.2018.