Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
OCTRA 2 projekts

OCTRA 2 projekts „Tiešsaistes kursu katalogi un datubāzes caurskatāmībai un atzīšanai 2”

Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas ENIC/NARIC īsteno projektu „Tiešsaistes kursu katalogi un datubāzes caurskatāmībai un atzīšanai 2” (Online course catalogues and databases for transparency and recognition 2) Erasmus+ programmas, K3 aktivitātes: „Atbalsts politikas reformai” ietvaros, kas ir OCTRA (2020.-2022.) turpinājums.

Projekta īstenošanas periods: 2023.gada 1. janvāris – 2024.gada 31. decembris

Mērķis: Turpināt pētīt augstākās izglītības iestāžu (AII) tiešsaistes kursu katalogu nozīmi projektā iesaistītajās valstīs, īpašu uzmanību pievēršot informācijai par mikrokvalifikācijām, lai nodrošinātu atbalstu AII uzticamas informācijas sniegšanā augstākās izglītības (AI) kvalifikāciju atzīšanai, tostarp par mikrokvalifikācijām, kas nākotnē varētu veicināt automātisku AI atzīšanu.

Uzdevums: Veicināt dialogu starp AII un ENIC/NARIC centru diplomatzīšanas ekspertiem, vienojoties par kursu katalogu struktūru, iekļaujot mazākas mācīšanās vienības (t.i., mikrokvalifikācijas), kas veicinātu izstrādāt strukturētus un caurskatāmus AI kvalifikāciju aprakstus.

Projekta aktivitātes:

 • Veikt izpēti par projektā iesaistīto valstīs esošo mikrokvalifikāciju un tiešsaistes kursu katalogu vadlīnijām, pieejām un prakses piemēriem.
 • Uzlabot un pielāgot OCTRA projekta ietvaros izstrādātās vadlīnijas tiešsaistes kursu katalogiem, vienojoties par būtiskākajiem AI kvalifikāciju un mikrokvalifikāciju informācijas elementiem, kuri palīdzētu strukturēti un caurskatāmi atspoguļot AI kvalifikācija un mikrokvalifikāciju, kā arī sniegtu risinājumus mikrokvalifikācijas datu iekļaušanai tiešsaistes kursu katalogā.
 • Veicināt dialogu starp AI un ENIC, NARIC centru diploma atzinējiem un citām diploma atzīšanā iesaistītajām (piemēram, darba devējiem, studentiem) par uzticamas informācijas sniegšanu gan par AI kvalifikācijām, gan mikrokvalifikācijām.

Projekta partneri:

 • Akadēmiskās informācijas centrs (AIC), Latvija
 • Banku Augstskola, Latvija
 • Centre for Information and Recognition of Qualifications in Higher Education (CIP), Bosnija un Hercegovina
 • Latvijas Rektoru padome, Latvija
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), Polija
 • National Centre for Information and Documentation (NACID), Bulgārija
 • National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas (CNRED), Rumānija
 • National Information Center for Academic Recognition and Mobility (ArmEnic), Armēnija
 • Quality and Qualifications Ireland (QQI), Īrija

Projekta rezultāti

Pasākumi

Mācību seminārs ENIC/NARIC tīklam „Tiešsaistes kursu katalogi, kuros atspoguļota informācija par studiju programmām, studiju kursiem un mikrokvalifikācijām” (angļu valodā) notika Varšavā, Polijā (un tiešsaistē) 2024. gada 20. martā. Semināru rīkoja Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA).

Salīdzinošais pētījuma ziņojums

OCTRA 2 salīdzinošais pētījuma ziņojums
Tiešsaistes kursu katalogi un datubāzes caurskatāmībai un atzīšanai
(angļu valodā, 2024. gads)