Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
OCTRA projekts

OCTRA projekts „Tiešsaistes kursu katalogi un datubāzes caurskatāmībai un atzīšanai”

Projekta īstenošanas periods: 2020.gada 1. oktobris – 2022.gada 30. septembris

Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas ENIC/NARIC īsteno projektu „OCTRA – Tiešsaistes kursu katalogi un datubāzes caurskatāmībai un atzīšanai” (Online course catalogues and databases for transparency and recognition) Erasmus + programmas, K3 aktivitātes: „Atbalsts politikas reformai” ietvaros.

Mērķis – veicināt dialogu ar augstākās izglītības iestādēm (AII), vienoties par kursu kataloga veidni un uzlabot nacionālās kvalifikāciju datubāzes un reģistrus (NKD), kas veicinātu strukturētu un caurskatāmu AII kvalifikāciju mācīšanās rezultātu atspoguļošanu, tādejādi veicinot automātisku atzīšanu.

Uzdevums – izstrādāt vienotas vadlīnijas un ieteikumus kursu kataloga izstrādei:

 • kā palīglīdzekli AI iestādēm, lai uzlabotu vai veidotu salīdzināmus un konsekventus kursu katalogus, kas atbilst NKD (ja tāda ir);
 • par NKD atbildīgajai iestādes datubāžu un reģistru satura pilnveidošanai, lai tās/tie būtu lietderīgs diplomu atzinējiem.

Projekta aktivitātes:

 1. Informācijas izpēte – esošās situācijas izpēte NARIC un ENIC partnervalstīs par AIII un NKD kursu katalogiem.
 2. Padziļināta „ECTS lietotāju rokasgrāmata” (2015.; vadlīnijas un ieteikumi AII un NARIC, par tiešsaistes kursu katalogiem un NKD) izpēte – lai smeltos idejas nepieciešamajiem tiešsaistes rīku uzlabojumiem.
 3. Pieredzes apmaiņas mācību semināri, kuros ar ieinteresētajām pusēm apspriest vadlīnijas un ieteikumus.
 4. Nacionālas AII darba grupas – iepazīstināt ar vadlīnijām un ieteikumiem AII pārstāvjus partnervalstīs.
 5. Starptautiska konference.

Projekta partneri:

 • Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas ENIC/NARIC
 • National Centre for Information and Documentation (NACID) – Bulgārijas ENIC/NARIC
 • Haridus- ja Noorteamet – Igaunijas ENIC/NARIC
 • Agency of Science and Higher Education (ASHE) – Horvātijas ENIC/NARIC
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) – Polijas ENIC/NARIC
 • Centre for Information and Recognition of Qualifications in Higher Education – Bosnijas un Hercegovinas ENIC
 • Banku Augstskola (Latvija)
 • Latvijas Rektoru padome

Pieredzes apmaiņas mācību semināri

Tiešsaistes semināri iesaistītajām pusēm notika:

Starptautiska konference

OCTRA noslēguma konference FACILITATING TRANSPARENCY AND RECOGNITION THROUGH ONLINE COURSE CATALOGUES AND DATABASES (angļu valodā), kuru rīkoja AIC, notika 2022. gada 30. augustā Rīgā.


Projekta rezultāti

......__________...Salīdzinošais ziņojums......__________...
Online Course Catalogues and Databases
for Transparency and Recognition

(2022.g. augusts, angļu val.)
OCTRA vadlīnijas
Guidelines on improvement of course catalogues
for the use in credential evaluation

(2022.g. augusts, angļu val.)