Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
04.12.2015

04.12.2015

Atskats uz konferenci "Eiropas augstākās izglītības telpas attīstība 2015.-2018. gadā un kvalitātes nodrošināšana tajā"

2015. gada 30. novembrī Akadēmiskās informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra rīkoja konferenci "Eiropas augstākās izglītības telpas attīstība 2015.-2018. gadā un kvalitātes nodrošināšana tajā".

Konferencē piedalījās augstākās izglītības iestāžu pārstāvji - administrācija, mācībspēki un studējošie, sadarbības partneri, kā arī Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras datubāzē iekļautie eksperti. Konferencē tika apskatīti Eiropas Augstākās izglītības telpas ieviešanas rezultāti un Erevānas komunikē nostādnes turpmāko trīs gadu periodam gan augstākās izglītības iestāžu, gan studējošo perspektīvā. Konferences ietvaros norisinājās darbs grupās par trīs augstākās izglītības sabiedrībā aktuālām tēmām - iekšējās un ārējās kvalitātes nodrošināšanas sasaisti, studējošo nodarbināmību un šķēršļu novēršanu iepriekš iegūtās izglītības atzīšanā.

Konferences darba kārtība pieejama šeit - DARBA KĀRTĪBA

Prezentācijas no konferences pieejamas šeit:

1) A.Rauhvargers "Ziņojums par Eiropas Augstākās izglītības telpas (EAIT) ieviešanas rezultātiem 2012. - 2015. gada posmā un Erevānas komunikē nostādnes 2015. - 2018. gada posmam"

2) G.Rēvalde "Augstskolas perspektīva"

3) I.Zariņa "Studentu perspektīva"

4) P.Walsh "Developments of higher education quality assurance in Europe and its impact upon the higher education institutions"

5) A.Kiopa "IZM skatījums uz Erevānas ministru komunikē 2015. - 2018. gada posmam noteikto darbu veikšanu Latvijas augstākajā izglītībā"

6) T.Volkova un A.Līce - ievadprezentācija un rezultātu prezentācija  - darba grupa "Kā nodrošināt informāciju par absolventu virzību darba tirgū; kā uzlabot sadarbību starp augstskolām un darba devējiem"

7) B.Ramiņa un R.Bleseievadprezentācija - darba grupa "Šķēršļu novēršana iepriekš iegūtās izglītības atzīšanā"

Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā ir pieejams IZM sagatavots atskata raksts uz notikušo konferenci - http://izm.gov.lv/lv/aktualitates/1454-konference-iezime-eiropas-augstakas-izglitibas-attistibas-tendences-2015-2018-gada 


2015. gada 1. decembrī Akadēmiskās informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra organizēja Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes un jaunizveidotās Studiju akreditācijas un Studiju programmu licencēšanas komisijas tikšanos ar ENQA prezidentu Padraig Walsh, kurā tika pārrunātas prasības aģentūras uzņemšanai ENQA un iekļūšanai EQAR reģistrā.