Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
2017

Metu konkurss „Latvijas Kvalifikācijas Datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveide un publiskās saskarnes vizuālā un funkcionālā risinājuma uzlabošana”

Identifikācijas Nr.: AIC 2017/5/EK

Paziņojums ievietots: 27.12.2017.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv 

Iepirkuma priekšmets: Latvijas Kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveide un publiskās saskarnes vizuālā un funkcionalā risinājuma uzlabošana, kas veicama Projektā, saskaņā ar Nolikuma prasībām, un Latvijas Kvalifikācijas datubāzes datu sistēmas uzturēšana, kā arī nepieciešamo uzlabojumu un papildinājumu veikšana sistēmas uzturēšanas laikā

Metu konkursa mērķis: izmantojot radošo sacensību, iegūt labāko un ekonomiski pamatotāko Latvijas Kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas un publiskās saskarnes vizuālā un funkcionalā risinājuma ideju, kā arī tās īstenošanas piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 1. pielikumam „Tehniskā specifikācija”.

Metu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 1. februāris, pulksten 15:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 27.12.2017.

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti:

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2017/5/EK Metu konkursa un sarunu procedūras „Latvijas Kvalifikāciju Datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveide un publiskās saskarnes vizuālā un funkcionālā risinājuma uzlabošana” komisija 2018.gada 05. februāra sēdē konstatēja, ka nav iesniegts neviens piedāvājums, tātad iepirkums izbeigts bez rezultāta.
Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas koncepcijas izstrāde

Identifikācijas Nr.: AIC 2017/4/ESF

Paziņojums ievietots: 28.06.2017.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv 

Iepirkuma priekšmets: Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas koncepcijas izstrāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 17. jūlijs, pulksten 15:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 28.06.2017.

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2017/4/ESF „AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES MONITORINGA SISTĒMAS KONCEPCIJAS IZSTRĀDE” iepirkuma komisija š.g. 25.augustā izskatīja un novērtēja saņemtos piedāvājumus no diviem pretendentiem - personu apvienības „Smart Continent LV and LT PS” un SIA "Fidea".

Iepirkumu komisija nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ar līgumcenu 39 000 EUR bez PVN ir piešķiramas SIA "Fidea".

Iepirkuma līgums AIC mājaslapā publicēts 13.09.2017.
AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Identifikācijas Nr.:AIC 2017/3

Paziņojums ievietots: 27.06.2017.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Oļesja Karpoveca
Tālrunis: 67 251155
Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv 

Iepirkuma priekšmets: AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Apdrošināšanas prēmija vienai personai: līdz EUR 426,86

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 10. jūlijs, pulksten 15:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 27.06.2017.

Iepirkuma dokumentācija:

  • Iepirkuma nolikums
  • 1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
  • 2. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts
  • 3. pielikums – Tehniskā specifikācija 
  • 4. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa
  • 5. pielikums – Iepirkuma līguma projekts
  • Lēmums
  • Līgums

 Jautājumi un atbildes:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) iepirkumā ar ID Nr. AIC 2017/3 „AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” 2017. gada 08. augustā izskatīja un novērtēja saņemtos piedāvājumus no četriem pretendentiem - AAS „Balta”, “Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS, AAS „BTA Baltic Insurance Company” un Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle.

Iepirkuma komisija nolēma, ka iepirkumā „AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” ( ID Nr. AIC 2017/3) ar kopējo līgumcenu nepārsniedzot EUR 41 999,00 (bez PVN) slēgt iepirkuma līgumu ar “Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 08.08.2017.

Paziņojums par noslēgtajiem līgumiem IUB mājas lapā publicēts 18.08.2017.Rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšana „Akadēmiskās informācijas centra” vajadzībām

Identifikācijas Nr.: AIC 2017/2

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv 

Iepirkuma priekšmets: Rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšana Pasūtītāja vajadzībām 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 29. maijs, pulksten 15:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 17.05.2017.

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2017/2 „Rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšana nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" vajadzībām” iepirkuma komisija š.g. 16.jūnijā izskatīja un novērtēja saņemtos piedāvājumus no pieciem pretendentiem - SIA "Amber Line", SIA „Skrivanek Baltic”, SIA „Baltic Translations”, SIA „Interneta Tulkošanas centrs”, SIA "LMI Translations".

Iepirkumu komisija nolēma, ka iepirkumā „Rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšana nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" vajadzībām” (Nr. AIC 2017/2) ar kopējo līgumcenu nepārsniedzot EUR 41 999,00 (bez PVN) slēgt iepirkuma līgumu ar SIA "Amber Line".

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 19.06.2017.
Ekspertu piesaiste studiju virziena „Sociālā labklājība” novērtēšanai

Identifikācijas Nr.: AIC 2017/1/ESF

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006 

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Eksperta pakalpojumu sniegšana studiju virziena „Sociālā labklājība” novērtēšanai

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2017/1/ESF „Ekspertu piesaiste studiju virziena „Sociālā labklājība” novērtēšanai” komisija 2017.gada 16.janvārī nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma ir piešķiramas pretendentiem: Heikki Hiilamo, Rudi Roose, Dace Erkena. Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta kārtībā.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 17.01.2017.