30.01.2019.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Informatīvi un metodiski materiāli

Lai nodrošinātu informatīvus un metodiskus materiālus, kā arī citu valstu pieredzi par augstākās izglītības kvalitātes vadību latviešu valodā, Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir iztulkojis divus materiālus:

Kompetencēs balstītas augstākās izglītības iekšējās kvalitātes vadības ROKASGRĀMATA

Rokasgrāmatā raksturotā iekšējās kvalitātes vadības procedūra ne tikai aptver Eiropas Augstākās izglītības telpas attīstības tendences - tā arī ir balstīta uz kompetenču un novērtēšanas vajadzību izpēti. Turklāt rokasgrāmatā ir sniegta informācija par iekšējās kvalitātes vadības procedūras īstenošanu augstākās izglītības iestādē. Tādējādi rokasgrāmatas pamatā ir arī ar procedūras īstenošanu saistītie pētījumi. Rokasgrāmata ir pieejama šeit.

Kvalitātes uzlabošana: no politikas līdz praksei

Ziņojumā ir apspriesti galvenie izaicinājumi un debašu jomas saistībā ar kvalitātes nodrošināšanas īstenošanu atbilstoši ESG 2015, kā arī sniegti atbilstošie ieteikumi dažādām iesaistīto pušu grupām. Noslēgumā ir apkopotas gūtās atziņas, kā arī visaptveroši ieteikumi augstākās izglītības kvalitātes pilnveidei. Publikācija ir pieejama šeit.

 


30.01.2019.