Starptautiska konference Kvalifikāciju salīdzināšana uzticamai atzīšanai

2020.gada 20. februārī Akadēmiskās informācijas centrs organizēja starptautisku konferenci „Kvalifikāciju salīdzināšana uzticamai atzīšanai”.

Konferences mērķis bija informēt par Erasmus+ Programmas projekta „Comparing qualifications for reliable recognition – QUATREC” (2018-2020) rezultātiem, kā arī prezentēt projekta pētījuma ziņojumu Comparing qualifications for reliable recognition


Konferencē piedalījās ENIC/NARIC centru, augtskolu, Izglītības un zinātnes ministriju pārstāvji no 12 valstīm.

Konference notika viesnīcā „AC Hotel By Marriot Riga’’.

Konferences programma (EN)

Prezentācijas

Gunta Kinta, Matīss Lācis, Akadēmiskās informācijas centrs 
QUATREC comparative study: results, conclusions and recommendations

John Hart, UNESCO WRLs konsultants 
UNESCO World Reference Levels and Digital Tool

Lubica Gallova, EKI Konsultatīvās grupas projektu grupa par horizontālo salīdzināšanau 
EQF Advisory Group Project group on Horizontal Comparison: initial results

Jens Bjornavold, Anastasia Pouliou, CEDEFOP
Reflection on: Comparing the content of qualifications across borders


Darba grupas

A. Mācīšanās rezultātu izmantošana atzīšanas procedūrās

Paul Norris, UK NARIC (Lielbritānija)
Using learning outcomes in recognition procedures

Matīss Sīlis, Rīgas Stradiņu Universitāte 
Comparing and Designing Learning Outcomes


B. Automātiskā atzīšana

Gunnar Vaht, Archimedes Foundation (Igaunija) 
Qualifications Frameworks - instruments for automatic recognition. Estonian experience

Marina Crnčic, Izglītības un zinātnes ministrija (Horvātija)
Development of automatic recognition: projects in Croatia