Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Automātiskā akadēmiskā atzīšana starp Baltijas un Beniluksa valstīm

2024. gada 1. maijā stājas spēkā Līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu starp Beļģijas Karalisti, Igaunijas Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti (parakstīts 14.09.2021. Briselē).

Šis līgums nosaka, ka augstākās izglītības kvalifikācijas (EKI 5.-8. līmenis), kas atbilst šī līguma nosacījumiem, tiek atzītas automātiski bez papildu administratīvām procedūrām. Šis līgums attiecas uz kvalifikāciju savstarpēju automātisku atzīšanu atbilstošā līmenī – tas ir bakalaurs ir bakalaurs ir bakalaurs.

Līgums attiecas tikai uz tiem augstākās izglītības grādiem un kvalifikācijām, kas pieder (ir valsts atzītas) līguma dalībvalstu izglītības sistēmām.

Šis līgums neattiecas uz:

  1. augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanu konkrētās programmās noteiktā studiju nozarē;
  2. studiju periodu atzīšanu;
  3. tādu kvalifikāciju atzīšanu, kas nepastāv Pušu augstākās izglītības sistēmās, un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu vai saskaņā ar citiem attiecīgajiem tiesību aktu noteikumiem, kas pieņemti Eiropas Savienības ietvaros.

Grādus un kvalifikācijas, kas ir automātiski atzīstamas, nosaka līguma pielikumi.

I pielikums. Atbilstošās augstākās izglītības kvalifikācijas

II pielikums. Atzītās iestādes un atzītās programmas, kurās piešķir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomus

III pielikums. Atzītās iestādes un atzītās programmas, kurās piešķir bakalaura un maģistra grādus

IV pielikums. Augstākās izglītības iestādes un citas organizācijas, kas ir pilnvarotas piešķirt doktora grādus