Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Europass

Kas ir Europass?

Europass ir 4 standartizētu dokumentu kopums, kas sniedz iespēju viegli saprotamā for uzrādīt ikvienas personas kompetenci un pieredzi potenciālajiem darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem gan Latvijā, gan citviet Eiropā. 2005. gadā šie dokumenti tika ieviesti visās Eiropas Savienības valstīs un šobrīd ir pieejami 29 valodās.

Kas ir nacionālais EUROPASS centrs?

Katrā Eiropas Savienības valstī ir izveidots Nacionālais Europass centrs (NEC), kas koordinē visas ar Europass iniciatīvas īstenošanu saistītās aktivitātes nacionālā līmenī. Latvijas Nacionālais Europass centrs ir Akadēmiskās informācijas centra sastāvdaļa.

Kāds ir Europass mērķis?

 • Sniegt iespēju ikvienam pārdomāti strukturētā un starptautiski saprotamā formā uzrādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas, tādējādi sekmējot personas konkurētspēju; 
 • Atvieglot un veicināt Eiropas Savienības pilsoņu mobilitāti Eiropā mācību un darba nolūkā.

Kādi ir Nacionālā Europass centra uzdevumi?

 • Nodrošināt visu Europass dokumentu pieejamību gan elektroniskā, gan papīra formātā; 
 • Nodrošināt Europass Mobilitātes apliecinājuma veidlapu izsniegšanu un numuru piešķiršanu;
 • Sniegt informāciju un konsultēt; - Sekot aktualitātēm Eiropas līmenī un informēt visas iesaistītās un ieinteresētās puses; 
 • Sagatavot un izplatīt informatīvos materiālus;
 • Piedalīties un organizēt aktuālus pasākumus; 
 • Sadarboties ar izglītības un nodarbinātības sektoru.

Kādi ir Europass četri dokumenti?

 • Europass CV – standartizēts Curriculum Vitae, kas aizpildāms patstāvīgi tiešsaistē Internetā un ir pieejams 27 Eiropas valodās. 
 • Europass Mobilitāte – apliecinājums tām prasmēm un iemaņām, kuras persona noteiktā laika periodā guvusi organizētas mācību vai darba pieredzes apmaiņas ietvaros kādā citā Eiropas valstī. 
 • Europass Diploma pielikums – pielikums augstākās izglītības diplomam, kurā sniegta detalizēta informācija par absolvēto studiju programmu. Kopš 2004. gada to saviem absolventiem izsniedz ikviena Latvijas augstākās izglītības iestāde. 
 • Europass pielikumu kvalifikāciju apliecinošam dokumentam pievieno pamatizglītības un vidējās izglītības līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošam dokumentam. Šis dokuments Latvijā pagaidām nav ieviests.

Kas var izmantot Europass?

Ikviens Eiropas Savienības un Eiropas Savienības sadarbības valstu pilsonis.

Jaunais Europass sākot ar 2020. gada jūliju

Sākot ar 2020. gada jūliju Europass ir ieguvis pavisam jaunu izskatu un pakalpojumu klāstu! Jaunie Europass rīki un pieejamā informācija tagad ļauj izvēlēties jaunu pieeju savas karjeras pārvaldīšanai un izaugsmei.

Ja Tev ir svarīgi iekļauties darba tirgū ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā līmenī, tad izveido savu personīgo profilu www.europass.eu un parādi savas zināšanas un prasmes arī citiem. 

Kur iegūt vairāk informācijas par Europass?


Plašāku informāciju atradīsiet Latvijas Nacionālā Europass centra Interneta vietnē