Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Izglītības sistēma

Latvijas izglītības sistēma sastāv no pirmskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības. Vispārējā izglītība pavisam ilgst 12 gadus, ietverot obligāto 9-gadīgo pamatizglītību un 3-gadīgo vidējo izglītību. Papildus Latvijā ir obligāta pirmsskolas izglītība 5-6 gadu vecumā.

Pamatizglītības pakāpe ietver vispārējo pamatizglītību (1.-9. klases) un profesionālo pamatizglītību. Vidējās izglītības pakāpe ietver vispārējo vidējo izglītību, profesionālo vidējo izglītību un arodizglītību. Augstākās izglītības pakāpe ietver gan akadēmiskās, gan profesionālās studiju programmas.

  • Vairāk informācijas par izglītības sistēmu: Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa
  • Vairāk informācijas par izglītības iestāžu piedāvātajām programmām: Nacionālā izglītības iespēju datubāze
  • Vairāk informācijas par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (LKI) : Par LKI
  • Vairāk informācijas par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) pielīdzinātām kvalifikācijām : Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) 
  • Latvijas pašvērtējuma ziņojums par Latvijas izglītības sistēmas piesaisti EKI un EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūrai (2. versija, 2012.gada maijs): latviski angliski
  • Pašvērtējuma ziņojums par neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešanu Latvijā (2018): latviski angliski
  • Atjaunotais pašvērtējuma ziņojums par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras piesaisti EKI mūžizglītībai un EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūrai (2018): latviski angliski

Profesionālā izglītība Latvijā

Profesionālā izglītība Latvijā tiek piedāvāta trīs līmeņos:

  • pamatizglītība;
  • vidējā izglītība;
  • augstākā izglītība.

Profesionālā izglītība apvieno izglītību un praktisko pieredzi (50-65% no izglītības programmas, atkarībā no programmas veida) skolā un uzņēmumā.
Profesionālā izglītība vidējās izglītības līmenī var tikt īstenota arī kā darba vidē balstītas mācības – ar elastīgu izglītības programmu, kuru īstenoto gan skolā, gan uzņēmumā.
Profesionālās izglītības iestādes, atkarībā no dibinātāja, var būt publiskas (valsts, pašvaldības) vai privātas. Izglītības iestādes, kuras nodrošina profesionālās vidējās izglītības programmas un papildus darbojas kā reģionālie metodiskie un tālākizglītības centri, un veic neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanu, var iegūt profesionālās izglītības kompetences centra statusu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem.

Profesionālās izglītības sistēmas apraksts

Profesionālās izglītības iestādes Latvijā