22.11.2018.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Seminārs “Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana: izaicinājumi un pieredze”

2018.gada 8.novembrī norisinājās Akadēmiskās informācijas centra seminārs “Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana: izaicinājumi un pieredze”.

Seminārs tika rīkots ar mērķi palielināt izpratni par akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas nepieciešamību, virzieniem, kā arī akadēmiskā personāla motivācijas veidiem studiju procesa un zinātniski pētnieciskās darbības kvalitātes paaugstināšanai.

Akadēmiskā personāla kvalifikācija vistiešākā veidā ietekmē studiju un zinātniskā darba kvalitāti un tā aptver visas AII darbību kopumā: nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanu, starptautiskās sadarbības attīstību, AII un studiju virzienu, zinātniskās darbības attīstības redzējumu, utt.

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana ir gan līdzeklis studiju un pētnieciskās darbības kvalitātes paaugstināšanai, gan process, kas aptver gan nepieciešamo akadēmiskā personāla kompetenču noteikšanu, gan kvalifikācijas paaugstināšanas organizēšanu, akadēmiskā personāla motivēšanu un darbības novērtēšanu.

Semināra pirmajā daļā augstskolu, koledžu, izglītības ministrijas un izglītības darbinieku arodbiedrības pārstāvji dalījās pieredzē par akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, jauniem mācīšanas un mācīšanās veidiem, izaicinājumiem mūsdienu digitalizācijas laikmetā un akadēmiskā personāla nodarbinātības stabilitātes nodrošināšanu. Klātesošie varēja iepazīties ar ārvalstu – Budapeštas Corvinus Universitātes pieredzi šajā jautājumā.

Semināra otrā daļa bija veltīta akadēmiskā personāla zinātniskās darbības kvalitātes paaugstināšanai. Pieredzē dalījās Kauņas Tehnoloģiju universitātes un Daugavpils universitātes pārstāvji. Par zinātnisko pētniecību un akadēmiskā personāla un studējošo zinātnisko pētniecību studiju virzienu novērtēšanas ekspertu skatījumā pastāstīja Akadēmiskās informācijas centra pārstāve. Latvijas Jauno zinātnieku apvienības un Latvijas Studentu apvienības pārstāvji dalījās savā redzējumā par studentu iesaisti pētniecībā un nākotnes studiju vidi.

Seminārs noslēdzās ar diskusiju, kuras sākumā tika prezentēti Akadēmiskā informācijas centra veiktās aptaujas par akadēmiskā personāla pedagoģiskās un zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanas pieejām Latvijā rezultāti. Turpinājumā klātesošie varēja uzdot jautājumus Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības padomes, Latvijas Izglītības darbinieku arodbiedrības, Daugavpils Universitātes, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības un Akadēmiskās informācijas centra pārstāvjiem.

Seminārā piedalījās 114 dalībnieki, kopumā pārstāvot 41 augstākās izglītības iestādi.

  

                                      

22.11.2018.