Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
EU-MTR projekts

Mobilitātes rīku izmantošanas veicināšana diplomatzīšanas procesos

Erasmus+ projekts “Mobilitātes rīku izmantošanas veicināšana diplomatzīšanas procesos” (Enhancing the use of mobility tools for recognition – EU-MTR) ir turpinājums jau īstenotam projektam „Kvalifikāciju ietvarstruktūru izmantošana un to potenciālās izmantošanas iespējas no AII un citu mobilitātes nodrošināšanā ieinteresēto pušu perspektīvas” (The use or potential use of QFs by HEIs and other stakeholders linked to mobility - QFs UHSE).

Projekta rezultāti parādīja nepieciešamību veicināt mobilitātes un atzīšanas instrumentu izmantošanu un uzsvēra, ka ir svarīgi, lai augstākās izglītības iestādes, valsts pārvaldes iestādes un darba devēji tiktu apmācīti un informēti par šo tēmu un aktuālajām tendencēm.

EU-MTR projekta mērķis ir veicināt esošo Eiropas atzīšanas instrumentu izmantošanu un sekmēt akadēmisko un profesionālo studentu un strādnieku mobilitāti. Lai sasniegtu šo mērķi, tika organizētas apmācības nacionālā līmenī sešās projektā iesaistītajās valstīs (Horvātijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē un Francijā). Šie treniņi sasniedza dažādas ieinteresētās puses: augstākās izglītības iestādes, darba devējus un valsts pārvaldes iestādes. Tika organizēts arī starptautisks seminārs 2015. gada 28. maijā Francijā.

Lai novērtētu šo pasākumu efektivitāti, 2015. gada septembrī tika izveidota tiešsaistes aptauja. Gala ziņojums atspoguļo aptaujas rezultātus, kā arī apkopo projekta secinājumus un ieteikumus tālākai darbībai.

Projekta gala ziņojums (EN)

EU-MTR projektu finansēja un tehniski atbalstīja Eiropas Komisija, koordinēja Francijas ENIC-NARIC un kopā pulcēja sešus ENIC-NARIC centrus no sekojošām valstīm: Horvātija, Francija, Itālija, Latvija, Lietuva un Nīderlande.