Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Akreditācija/licencēšana

Akadēmiskās informācijas centra mājaslapā pieejama vispārīga informācija. Aktuālu un detalizētu informāciju lūdzam skatīt Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras mājaslapā - www.aika.lv 

Līdz ar Augstskolu likuma grozījumiem (Latvijas Vēstnesis 257 (5317)) un attiecīgo Ministru kabineta noteikumu stāšanos spēkā, Akadēmiskās informācijas centrs kļūst par Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūru. Aģentūras oficiālais nosaukums ir Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA).


Par aģentūru

Misija: Veicināt augstākās izglītības kvalitāti, tādejādi paaugstinot Latvijas augstākās izglītības starptautisko konkurētspēju.

Mērķis: Panākt, lai Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbība atbilstu Eiropas kvalitātes standartiem un vadlīnijām, kā arī veicināt uzlabojumus augstskolu, studiju virzienu un programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmās, tādējādi veicinot Latvijas augstākās izglītības atpazīstamību un atzīšanu. 

Galvenās funkcijas:

  • Nodrošināt augstākās izglītības institūciju un studiju virzienu akreditāciju
  • Nodrošināt studiju programmu licencēšanu
  • Nodrošināt augstākās izglītības institūciju un studiju virzienu kvalitātes monitoringu/pilnveidi
  • Analizēt novērtēšanas rezultātus un sniegt rekomendācijas kvalitātes uzlabošanai sistēmas līmenī
  • Veikt sistēmas līmeņa analīzi, pētījumus, piedalīties projektos ar ārējās kvalitātes nodrošināšanu saistītajos; jautājumos
  • Informēt sabiedrību par novērtēšanas rezultātiem
  • Apmācīt novērtēšanas ekspertus
  • Konsultēt un rīkot apmācības augstākās izglītības institūcijām par augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu
  • Izstrādāt procedūras un vadlīnijas funkciju nodrošināšanai
  • Piedalīties starptautiskajos tīklos ārējās kvalitātes nodrošināšanai

 

Dalība starptautiskās organizācijās:

2015. gada aprīlī AIC kļuva par ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) afiliēto biedru. 2018. gada 21. jūnijā AIC tika atzīts par pilntiesīgu ENQA biedru.


Kopš 2015. gada oktobra AIC ir INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) biedrs.

Kopš 2016. gada maija AIC ir CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education) biedrs.


Kontakti

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra
Tālrunis: (+371) 67 225 155
Fakss: (+371) 67 221 006
E-pasts: aika [] aic.lv
Mājaslapa: www.aika.lv

Vadītāja
Jolanta Silka
E-pasts: jolanta.silka [] aic.lv
Tālrunis: (+371) 67 225 155