Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
NKP

Kas ir NKP?

Nacionālie koordinācijas punkti (NKP) ir valsts izglītības pārvaldes iestādes ar atbilstošām funkcijām, kuras nodrošinātu atbalstu un, sadarbībā ar citām iestādēm un organizācijām, vadītu nacionālo izglītības kvalifikāciju pielīdzināšanu Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI).                                                                                                                                

Akadēmiskās informācijas centrs darbojas kā Latvijas nacionālais koordinācijas punkts kopš 2008.gada februāra.

Kādas ir NKP funkcijas?

Nacionālo koordinācijas punktu uzdevumi ir sekojoši:

  • Piesaistīt nacionālajā izglītības kvalifikāciju sistēmā esošos izglītības kvalifikācijas līmeņus astoņiem Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras atsauces līmeņiem;
  • Nodrošināt, ka valsts izglītības kvalifikāciju līmeņu pielīdzināšanai EKI tiek izmantota atklāta metodoloģija;
  • Nodrošināt ieinteresētajām pusēm pieeju informācijai un konsultācijas par to, kā nacionālās izglītības kvalifikācijas saistās ar EKI nacionālo izglītības kvalifikāciju sistēmu vai ietvarstruktūru ietvaros;
  • Veicināt visu ieinteresēto pušu piedalīšanos jautājumu risināšanā par izglītības kvalifikāciju salīdzināmību un izmantošanu Eiropas līmenī, atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem un likumdošanai.

Kur ir aprakstīts Latvijas izglītības kvalifikāciju pielīdzināšanas process EKI?

Akadēmiskās informācijas centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju sagatavoja pašvērtējuma ziņojumuLatvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai”, kas tika oficiāli prezentēts EKI Konsultatīvās grupas sanāksmē Briselē 2011.gada oktobrī. Ziņojumā ir aprakstīts Latvijas formālās izglītības kvalifikāciju pielīdzināšanas process EKI un EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Pašvērtējuma precizētā un papildinātā 2. versija pieejama šeit:  latviski angliski

2018.gada novembrī AIC sagatavoja atjaunoto pašvērtējuma ziņojumu „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai”, kas tiks oficiāli prezentēts EKI Konsultatīvās grupas sanāksmē Briselē 2019.gada rudenī. Atjaunotais pašvērtējuma ziņojums pieejams šeit: latviski angliski

Kur iegūt vairāk informācijas par NKP un EKI?

Vairāk par Latvijas nacionālo koordinācijas punktu skatīt NKP mājas lapā.          

Vairāk informācijas par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un citu valstu kvalifikāciju ietvarstruktūrām skatīt Eiropas komisijas izveidotajā EKI mājas lapā.

Latvijas kvalifikāciju datubāze

Latvijas kvalifikāciju datubāzē apkopoti dati par Latvijas izglītības sistēmā iegūstamajām kvalifikācijām, kuras strukturētas atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras astoņiem līmeņiem. Vairāk par Latvijas kvalifikāciju datubāzi skatīt www.latvijaskvalifikacijas.lv

Īsumā par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru

Made with Visme Presentation Maker