Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

 

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Par AIC

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir nodibinājums, kuru 1994. gadā nodibināja Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts. AIC ar valsts deleģējumu īsteno vairākas funkcijas, kā arī koordinē un piedalās dažādos projektos.

Latvijas ENIC/NARIC

Akadēmiskās informācijas centrs kopš 1995. gada ir Latvijas pārstāvis Eiropas Padomes/UNESCO diplomatzīšanas tīklā ENIC un Eiropas Savienības diplomatzīšanas tīklā NARIC.

Latvijas ENIC/NARIC īsteno šādas funkcijas:

  • veic ārzemju diplomu ekspertīzi Latvijā (atbilstoši Izglītības likuma 11.1.pantam),
  • sniedz informāciju par Latvijas izglītības sistēmu ENIC/NARIC tīklam, ārvalstu augstskolām, interesentiem Latvijā.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt sadaļu Ārvalstu diplomu atzīšana.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt sadaļu Latvijas ENIC/NARIC.Nacionālais Europass centrs

Kopš 2004. gada Akadēmiskās informācijas centra struktūrvienība ir Nacionālais Europass centrs, kura uzdevums ir nodrošināt Eiropas Savienības līmeņa iniciatīvas EUROPASS aktivitātes Latvijā.

Europass ir vienots 5 standartizētu dokumentu kopums zināšanu, prasmju un iemaņu apliecināšanai, kas tika izveidots 2004.gadā un ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu 2005. gadā tika ieviests visās Eiropas Savienības un Eiropas Savienības sadarbības valstīs.

Europass dokumenti sniedz iespēju skaidrā un viegli saprotamā formā uzrādīt savu kompetenci un pieredzi darba devējiem un izglītības sektora pārstāvjiem visā Eiropas Savienībā. Europass mērķis ir veicināt Eiropas Savienības pilsoņu mobilitāti Eiropā mācību un darba nolūkos.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt sadaļu Europass.Latvijas NKP

Kopš 2008.gada Akadēmiskās informācijas centrs darbojas kā Latvijas nacionālais koordinācijas punkts nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras pielīdzināšanai EKI. NKP nodrošina atbalstu Latvijas izglītības kvalifikāciju piesaistei EKI, kā arī sniedz informāciju par pielīdzināšanas procesu.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt sadaļu NKP.Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA)

Misija: Veicināt augstākās izglītības kvalitāti, tādejādi paaugstinot Latvijas augstākās izglītības starptautisko konkurētspēju.

Mērķis: Panākt, lai Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbība atbilstu Eiropas kvalitātes standartiem un vadlīnijām, kā arī veicināt uzlabojumus augstskolu, studiju virzienu un programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmās, tādējādi veicinot Latvijas augstākās izglītības atpazīstamību un atzīšanu.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt sadaļu par AIKA.ReferNet Latvija

Akadēmiskās informācijas centrs no 1995. līdz 2004.gadam pārstāvēja Latviju Eiropas Izglītības fonda (ETF) Nacionālo observatoriju tīklā.

Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā Nacionālās observatorijas kļuva par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) informācijas tīkla ReferNet pārstāvjiem. Līdz 2019.gada beigām Akadēmiskās informācijas centrs īstenoja ReferNet Latvija funkcijas. ReferNet pamatuzdevums ir nodrošināt salīdzināmu informāciju par profesionālās izglītības sistēmas attīstību Eiropas Savienības valstīs.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt sadaļas Nacionālā observatorija un ReferNet.Study in Latvia

Study in Latvia ir nacionālā aģentūra, kuru atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija un kuru no 2009. gada līdz 2018. gada beigām pārstāvēja Akadēmiskās informācijas centrs. Study in Latvia mērķis ir parādīt dažādo studiju iespēju piedāvājumu Latvijā, lai piesaistītu ārvalstu studentus. Study in Latvia sniedz informāciju par starptautiskajām studiju programmām, kas tiek nodrošinātas ES valodās bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju līmenī.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt Study in Latvia.